Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

everythingsucks
2249 cc2b 390
Reposted fromposzum poszum viaeternaljourney eternaljourney
everythingsucks

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
everythingsucks
4051 7302 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viahelenburns helenburns
everythingsucks
7263 96e1 390
Reposted fromoutoflove outoflove viabeinthe beinthe
everythingsucks
8165 e51b 390
6424 df8c 390

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

Reposted fromczarnybez czarnybez viaempathetic empathetic
everythingsucks
Reposted fromjasminum jasminum viaeternaljourney eternaljourney

November 11 2017

2897 119b 390
Reposted frombrumous brumous viamikrokosmos mikrokosmos

September 24 2017

everythingsucks
1899 4a7d
Reposted fromorangecrush orangecrush viamikrokosmos mikrokosmos
everythingsucks
3052 f03f 390
Reposted fromtfu tfu viamikrokosmos mikrokosmos
5213 9758 390

renxiaoyao:

raminified:

Elliot and Qwerty, the cat.

@cyberluv
everythingsucks
6631 cae1 390
everythingsucks
5826 c8fb 390
Reposted fromscorpix scorpix viaeternaljourney eternaljourney

September 19 2017

everythingsucks
W knajpie o świcie,
w deszczu na dworcu,
w LA, w Madrycie,
pytam dozorców,
gdy patrzę w księżyc
i przy kolędzie,
świat się zawęził -
szukam cię wszędzie.

W fusach po kawie,
palcem po mapie,
i na Kabatach,
gdy metro łapię,
w wierszach Przybory,
w myślach w Urzędzie,
wśród alkoholi -
szukam cię wszędzie.

Szukam cię wszędzie,
szukam cię wszędzie,
choć wiem, że ze mną
nigdy nie będziesz.

W fałdach pościeli,
przy płytach z jazzem,
w oczach makreli
i w komputerze,
zamiast się zdrzemnąć
szukam cię wszędzie,
choć wiem, że ze mną
nigdy nie będziesz.
— Poparzeni Kawą Trzy, "Szukam cię wszędzie"
Reposted fromcudoku cudoku viamikrokosmos mikrokosmos

September 05 2017

everythingsucks
Reposted fromblindtext blindtext viapaasiak paasiak
everythingsucks
0809 1271 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamadamemonroe madamemonroe
everythingsucks

September 01 2017

everythingsucks
7077 9f09 390
Reposted fromhaszek haszek viairmelin irmelin

August 28 2017

everythingsucks
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty

August 23 2017

everythingsucks

20 Historical Photos


John Lennon giving the autograph, with his future killer Mark Chapman, few hours before death.

Destroying the Berlin Wall

Osama bin Laden with his family visiting Falun in Sweden in 70′.

The Beatles at the beginning of their career.

Elvis Presley in the army.

Meeting of Pope Pius XI with Adolf Hitler.

The new capital of Brasil – Brasilia is being built.

Che Guevara and Fidel Castro.

One of the first McDonald’s restaurant.

Titanic, 1912.

First Google Team, 1999.

An example of racial segregation.

Evolution of the Coca-Cola bottles. Years: 1899, 1900, 1915, 1916, 1957, 1986.

The Beatles, 1957. John Lennon – 16 years old, George Harrison and Paul McCartney – 15.

ENIAC – computer constructed in years 1943-45 in USA.

Charlie Chaplin and Mahatma Gandhi.

Albert Einstein among other scientists.

Jesus Christ from Rio Being built.

George W. Bush being told about 9/11.

Ku Klux Klan member being operated in one of the hospitals in Alabama.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl