Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

everythingsucks
everythingsucks
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
everythingsucks
5282 c0ff 390
Reposted fromrenirene renirene viasatyra satyra
everythingsucks

June 19 2017

everythingsucks
4045 5aac 390
Reposted fromoblivious oblivious viahelenburns helenburns
everythingsucks
Reposted frommefir mefir viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
9225 27f7 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasatyra satyra

June 17 2017

everythingsucks
0667 3164 390
Reposted fromoll oll viaeternaljourney eternaljourney
everythingsucks
6528 deeb 390
Reposted fromnyaako nyaako viaeternaljourney eternaljourney

June 11 2017

everythingsucks
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viaeternaljourney eternaljourney
everythingsucks
2648 c296 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSalute Salute
everythingsucks
3037 a454 390
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
everythingsucks
2350 8e94 390
Reposted fromnyaako nyaako viaDeborahCurtis DeborahCurtis
everythingsucks
8870 ff2b 390
Reposted fromsohryu sohryu viairmelin irmelin
everythingsucks
everythingsucks
9841 3701 390
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
everythingsucks
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeinthe beinthe
everythingsucks
0193 6c53 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabeinthe beinthe

May 29 2017

everythingsucks
7737 4d8a 390
Reposted frommephedron mephedron viahelenburns helenburns

May 23 2017

7828 3310 390

freshmoviequotes:

The Mother and the Whore (1973)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianeonv neonv
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl